Cyhoeddiad Sporządzanie dokumentacji i projektów mieszkaniowych

Sporządzanie dokumentacji i projektów mieszkaniowych

Dim llun ar gael
Sprawdź Nas. Sporządzamy dokumentację mieszkaniową wg nowej ustawy. Zapraszam do kontaktu. Przebieg prac nad ustawą, Przepisy ogólne, Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych, Standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych, Przygotowanie i realizacja inwestycji towarzyszących, Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowych także inwestycji towarzyszących, Zmiany w przepisach obowiązujących, Przepisy przejściowe i końcowe. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano wczoraj zgłoszone w ramach konsultacji publicznych uwagi do projektu specustawy mieszkaniowej. Jak poinformowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – konsultacje potrwają tyko do samego końca kwietnia. Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju, zapowiada uwzględnienie obszernej części uwag, które wpłynęły do projektu specustawy mieszkaniowej. Wzory: lokata mieszkaniowa: wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, ogłoszenia w toku konsultacji publicznych wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, uchwała rady gminy o ustaleniu odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Lokalne standardy urbanistyczne. Inwestycja towarzysząca: wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej, uchwała rady gminy o ustaleniu / odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji towarzyszącej, orzeczenie odszkodowawcza.

Cynnig:

Cyswllt: Max, Zawiercie, tel. 7916041109, email: max.p1170@gmail.com
Ychwanegodd Dyddiad: 10-09-2018